E-136 gjennom kommunen er i tillegg en svært så innbringende vegstrekning for det offentlige. Fartsglade, eller fartsgale, bilister – alt etter hvordan man ser det – har i tillegg fått tildelt 190 forenkla forelegg av UP; de samme kontrollene medregnet. Vi har ikke samla pengebeløp på forelegga. Men tar man forsiktig i og regner 2.000 kroner i snitt på bøtene, havner man 380.000 kroner bare for foreleggene. Også de som mister lappen må som regel punge ut i tillegg til å være fotgjenger en lengre periode. 6. mars: Fartskontroll i Måndalen: 1 førerkort beslaglagt. 3 forenkla forelegg utstedt. 5. juni: Fartskontroll på Verma: 2 førerkort beslaglagt. 20 forenkla forelegg utstedt. 27. juni: Fartskontroll i Innfjorden: Ingen førerkort beslaglagt. 5 forenkla forelegg utstedt. 27. juni: Fartskontroll på Verma: 3 førerkort beslaglagt. 3 forenkla forelegg utstedt. 28. juni: Fartskontroll på Verma: 2 førerkort beslaglagt. 14 forenkla forelegg utstedt. 29. juni: Fartskontroll i Innfjorden: 1 førerkort beslaglagt. 14 forenkla forelegg utstedt. 4. juli: Fartskontroll på Verma: 4 førerkort beslaglagt. 21 forenkla forelegg utstedt. 8. juli: Fartskontroll på Verma: Ingen førerkort beslaglagt. 19 forenkla forelegg utstedt. 16. juli: Fartskontroll på Horgheim: 1 førerkort beslaglagt. 12 forenkla forelegg utstedt. 17. juli: Fartskontroll på Verma: 5 førerkort beslaglagt. 17 forenkla forelegg utstedt. 17. juli: Fartskontroll på Flatmark: 2 førerkort beslaglagt. 32 forenkla forelegg utstedt. 23. juli: Fartskontroll på Verma: 3 førerkort beslaglagt. 3 forenkla forelegg utstedt. 23. juli: Fartskontroll i Innfjorden/på Flatmark: 4 førerkort beslaglagt. 27 forenkla forelegg utstedt. I tillegg kommer gebyr som er utstedt for manglende bruk av bilbelte, blant annet. På toppen av dette har politiet tatt promillekjørere eler sjåfører som på en eller annen måte forbryter seg mot over og regler. Nå er resultater verken fra fartskontroller eller andre kontroller, noe bevis på at Raumas trafikanter er verre enn andre. Men med den sterkt trafikkerte E-136 gjennom kommunen, er det den jevne fartssynder som blir tatt – gjerne bilføreren som er på gjennomreise; for eksempel fra Ålesund til Ny Ålesund – Sunnmøre eller Bjorli, for eksempel. Øystein Talberg oystein. talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil: 911 90213