Kommunestyret i Vestnes har vedtatt å fortsette forhandlingene med Rauma og med landkommuner på Sunnmøre om ny kommunestrukur, og velger derfor å skrinlegge Romsdalsalternativet.

Det skriver Romsdals budstikke.

Vedtaket fikk 13 mot 10 stemmer.