– Vi er veldig imponert over hvordan Åfarnes har jobbet med å definere kjerneverdiene for prosjektet, og hvordan de har gjort rammeverket til sitt eget, sier Arstad som sammen med daglig leder for Nordmøre og Romsdal fotballkrets, Erik Hals, representerte Fotballforbundet under ministerbesøket tirsdag.

Forbundet har sammen med prosjektgruppa på skolen jobbet med å utvikle konseptet og finne konkrete tiltak som skaper holdnings – og atferdsendringer i skolemiljøet.

Arstad mener at det finnes tydelige synergier fra det som skjer på fotballbanen i skolens prosjekt. Han framhever blant annet håndhilsing ved skoledagens start og slutt som et viktig hverdagstiltak.

– Det å hilse er en god start når det gjelder gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller, sier Arstad.

Fra før har Fotballforbundet etablert «Fair Play»-skolen med tillit, inkludering, respekt, mot, ærlighet, samspill og glede som nøkkelverdier. Også disse verdiene har Åfarnes oppvekstsenter tatt i bruk i sitt prosjekt.

– Hver måned fokuserer vi på en verdi, og denne måneden er det inkludering som står i fokus, sier prosjektleder Christian Fjeldbu.

Ros fra statsråden

Kunnskapsministeren er svært fornøyd med at fotballforbundet har utvidet sitt samfunnsengasjement mer konkret i skolen.

– Fotballforbundet har gjort seg mange erfaringer og lærdom som burde deles i skolesystemet, sier Røe Isaksen.

Sammen med FIFA har Fotballforbundet hatt «Handshake for peace» som prosjekt gående over langt tid i fotballen. Arstad synes det er interessant å se hvilke resultat tiltaket vil ha for skolehverdagen.

– Sjøl om de bare har hatt et halvt år på seg, ser skolens prosjektarbeid veldig lovende ut for trivselen. Vi gleder oss til å følge fortsettelsen, avslutter Arstad.