- Vi snakker om forholdsvis tidlig høst, og så blir det ei byggetid på to, tre uker, sier enhetsleder for kommunal teknikk, Tom Erik Rødven.

I slutten av desember i fjor fikk Rauma kommune 158.000 kroner i tilskudd fra Statens vegvesen for å utbedre Øran-krysset, med betingelse om at kommunen bidrar med samme sum.

- De sentrale tiltakene er at vi bygger ei trafikkøy midt i krysset som skiller kjørebanene fra hverandre. Og så lager vi et gangfelt over hele krysset. Det blir mye mer trafikksikkert for mjuke trafikanter. Både fordi kjørebanene blir adskilt, og fordi de får ei trafikkøy de kan stå på om det kommer trafikk, forklarer Rødven.

Trafikkøya skal ikke ligge på fylkesvegen, men du vil møte øya når du svinger av inn mot Statoil.

- Der er det i dag et stort udefinert område som kan oppleves som uoversiktlig.

- Tiltakene blir ikke klare til skolestart som forespeilet tidligere i år?

- Nei, vi er ikke riktig der, men forhåpentligvis er vi ikke så langt unna, svarer enhetslederen som er tydelig på at disse tiltakene ikke møter utfordringene i det firearma krysset fullt ut.

- Statens vegvesen får nesten uttale seg om det er rundkjøring, lyskryss eller andre tiltak som må til, men det er i alle fall behov for å se på hele krysset. Tiltakene som nå blir gjort gjør det i alle fall sikrere for skolebarn og andre mjuke trafikanter, fortsetter Rødven.

Ifølge han har det kommet inn noen merknader etter en runde med nabovarsel, men han sier at alle er interessert i at det skal gjøres noe med krysset.

- Vi skal gå en runde med berørte parter nå, og så blir det alminnelig byggesaksbehandling før vi kan starte opp. Vi satser på å gjøre jobben i alle fall delvis i egen regi.