Hans Hamre og Nils Ivar Heggem er de to som har tatt initiativet til å ivareta historien bak anleggs- og transportbransjen i Rauma.

Hans har vært i samtaler med et par av gründerne. Kommende tirsdag vil det bli arrangert et mimremøte i Trollstua på Grand Hotel på Åndalsnes.

– Håpet er at spesielt eldre folk, som kjenner til historier bak pionerarbeidet som ble gjort, vil ta turen til mimrekvelden, sier Hans Hamre.

Rauma er sett på som transportkommunen i Møre og Romsdal. Men historien bak anleggsvirksomheten er like spennende.

Tida går

Og det er personer som opplevde tiårene fra rundt 1950 og fram til og med 1970-tallet, som er mest interessant – i alle fall i første omgang.

– Vi håper de kan ta med seg bilder fra denne tidsperioden – bilder og gode historier knyttet til dem, sier Hamre.

Arbeidet, som nå er satt i gang, er svært viktig med tanke på å ivareta en viktig del av Raumas historie. Pionerene bak arbeidet, eldes. Og det er faren for at de som kjenner til historien plutselig skal bli borte; og historien med den, at initiativtakere som Hans Hamre stresser med å få samlet den – først bilder og nedskrevne historier – seinere kanskje i bokform.

– Men i første omgang er det viktig å få samlet historiene bak. Derfor ser vi dette mimremøtet på Grand Hotel kommende tirsdag som viktig, sier Hans Hamre.