7 av 10 mennesker i Norge blir i løpet av livet rammet av en eller annen form for kreft. Temaet for årets aksjon Krafttak mot kreft, er å kunne forsere forskningen på de kreftformene som krever flest menneskeliv.

– Nå mener vi det er på tide å ta et krafttak for forskning på de kreftformene som gir dårligst odd for å overleve, heter det i en pressemelding fra Kreftforeningen.

Og russen ved Rauma videregående Skole tar utfordringen. I løpet av kommende uke vil de banke på døra hos mennesker i de fleste av kommunens bygdelag. De rekker ikke fram til riktig alle bygdelag, men på heimesida til Kreftforeningen står kontonummer som givere kan nå.

Dette er ei bøsseinnsamling der årets aksjonskomité har rimelig høge krav til resultat.

– Målet er å overgå fjorårets lokale sluttsum som var på 58.000 kroner, sier Ingvild Grøtta Røysum som sammen med Maria Flydahl er ansvarlige for bøsseaksjonen.

– Hva får dere i Raumarussen ut av aksjonen?

– Vi får en russeknute og en god følelse, sier Maria.

Russen aksjonerer fordi de så gjerne vil arbeide for ei god sak – sørge for at Kreftforeningen får nødvendige midler slik at forskning på kreft kan intensiveres.

Russen har ei oppfordring til innbyggerne i kommunen.

– Vær heime denne uka og sørg for å ha kontanter tilgjengelig, sier Ingvild Grøtta Røysum med smilet på lur.

De har også et annet ønske når de over helga banker på hos folk:

– Ta godt imot oss.