Reiser over 1000 kilometer uten mulighet for å bruke penger