Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) sier hun blir løpende orientert om partiets forhandlinger med regjeringa om langtidsplanen for Forsvaret. Men hun sier hun ikke vet hvordan det ligger an nå med Setnesmoen-saka.

– Det er Anniken Huitfeldt som sitter i forhandlingen fra oss. Vi har gruppemøter hver uke og blir orientert og har mulighet til å komme med innspill, sier Botten.

Hun poengterer likevel at det for hennes del er viktig å si ifra om at hun mener at HV11 på Setnesmoen bør bestå.

– Og det har både Fredric Holen Bjørdal og jeg gjort en rekke ganger. Vi har sagt ifra hele vegen, og det er et stort engasjement i vårt fylke for denne saka. Det er viktig å ta kampen, sier hun og legger samtidig til at regjeringa så langt ikke har gitt positive signal i så måte.

– Jeg tror det er krevende forhandlinger hvor det vil bli en heftig runde å få landet.

– Stemmer det at regjeringa stilte krav om at partier som ville delta i forhandlingene måtte stille seg bak investeringsprofilen?

– Ja, i alle fall når det gjelder ubåter og fly.

– Har Ap krevd at regjeringa må legge mer penger på bordet til blant annet Heimevernet?

– Vi fra fylket har i alle fall meldt ifra. Så håper vi det går vegen!

– Blir dere hørt?

– Jeg vet ikke. Vi må vente på resultatet. Det er et stort bilde det forhandles om, og vi kan ikke gjøre annet enn å respektere det som blir resultatet.

– Hvor optimistisk er du med tanke på Setnesmoen si framtid?

– Det er vanskelig å si. Jeg håper jo. Mørebenken har vist at vi er interessert i å ivareta Setnesmoen. Argumentene vi har vist til er nærhet til administrasjon, og sikkerhet og beredskap.

– Kan Setnesmoen bli en liten tilfeldig brikke i forhandlingene av det store bildet?

– Nei, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror de som sitter i forhandlingene kjenner godt til denne saka. Jeg håper det er forhandlingsrom om Heimevernet, men det er mange ting som skal ivaretas i det store bildet. Det er store summer som vi må ha, og så mener vi at vi også må ha Setnesmoen. De samme holdningene gjelder også i nord, der de kjemper for sine interesser. De som forhandler må se på totalansvaret for hva hvordan Forsvaret skal se ut i framtida, og der er det mange ting som skal ivaretas.

Botten sier hun tror det er satt et mål om at forhandlingene skal være kommet i mål innen 4. eller 5. november.