– Det hadde blitt dannet ustabile forhold lokalt

foto