Et stort arbeid måtte til etter den regntunge sommeren: – Det er ei langtidsinvestering

foto