Stor etterspørsel etter denne varen i Norge, men ikke her