Utrykning. Utrykningsbiler kunne etter hvert gjøre vendereis. Det viste seg nemlig at føreren av vogntoget som hadde tatt turen utfor E-136 ved Slettafossen på Verma, hadde sluppet fra uhellet uten skader. Han hadde til og med selv bestilt bergingsbil før utrykningen ble fullført. Vakthavende ved politiets operasjonssentral sier til Åndalsnes Avis at den første meldingen klokka 21.20 torsdag tydet på at sjåføren satt fastklemt. At utforkjøringen var langt mer dramatisk enn den egentlig var. Men etter hvert kunne sjåføren selv avdramatisere hendelsen. Operasjonssentralen avblåste aksjonen. Sjåføren hadde fått sleng på tilhengeren. Etter hvert ble både henger og bil stående utenfor vegbanen – såpass langt utenfor at annen trafikk uhindret kunne passere, men ikke så langt ut at større skader oppsto.