Fjord 1 MRF hadde en økning i trafikken på 8,3 prosent i februar, sammenliknet med februar i fjor.

Samtidig gikk tallet på kjøretøy som ikke kom med på ønsket ferjeavgang ned fra 4514 til 2379 - en nedgang på over 90 prosent.

Dette skyldes i hovedsak økning i kapasiteten. 0,24 prosent av avgangene som er kontraktsfestet med oppdragsgiver ble ikke gjennomført.

Årsakene til dette var teknisk svikt eller været.

Økninga på strekninga Sølsnes - Åfarnes var på 9,9 prosent.

Størst økning hadde strekninga Aukra - Hollingsholmen, med 15,8 prosent. Molde- Vestnes økte med 11,2 prosent.

Ferjestrekninga Åfarnes-Sølsnes (bildet) hadde den tredje største løkninga i Romsdal. Hollingsholmen-Aukra topper den statistikken. Foto: Foto: Lars Smisethjell