Når ulykka først var ute, er Ove Søvik veldig fornøyd med hvordan prosedyrene ble fulgt og hvor fort oppryddingen kom i gang.

– Jeg må si det har gått veldig bra og vi kunne ikke ha gjort så mye annerledes. Jeg vil rette en stor takk til brannvesenet som har gjort en formidabel jobb. Vi har også sett vår egen beredskapsgruppe i aksjon og hvor bra det teamet jobber. De er også nå involvert i jobben med å få anlegget opp å gå igjen, forteller daglig leder.

Proffe folk

Etter at brannvesenet trakk seg ut søndag ettermiddag, tok IKN, et offshore service firma, over jobben med oppryddingen.

– Det pågår kontinuerlig arbeid, døgnet rundt, i fabrikken nå. De tapper ned, spyler og klargjør for utskifting og nedtaking av røranlegget, blant annet. Vår største fokus er å få de maskinene som vi trenger mest, de som gir størst effekt, oppe å gå igjen så fort som mulig, sier Søvik.

– Kan du si noe om skadeomfanget?

– Alt er ikke helt klarlagt. Vi har ikke fått sjekket detaljene ennå, men det er store skader på luftanlegget som berører store deler av produksjonen. Ikke alt er skadd, men mye; mindre og større komponenter, deler må byttes ut, og hele luftanlegget som er forurenset, må skiftes ut. I en startfase vil vi kunne bruke slanger i stedet for rør, og de er delvis på plass allerede, opplyser Søvik.

Montering

Recticel har også assistanse av et annet firma under arbeidet; Hydrex fra Tomrefjord. De har jobben med å montere nytt utstyr og hjelpe til å få anlegget opp igjen.

– Hvor lang tid dette vil ta, vet vi ikke ennå. Det må sørges for midlertidige løsninger der det er mulig, og vi må få bestilt komponenter vi trenger så raskt som mulig. Vår plan er å få aktivert deler av produksjonen fra mandag av, og så øke derfra, sier Søvik.

Hovedmaskinen som produserer skumplasten som brukes i videre bearbeidelse, kan ta litt lengre tid å få i gang igjen. Foreløpig har fabrikken et lager de kan produserer fra, og en søsterbedrift i Sverige hjelper til å levere til kunder i en overgangsperiode.

– Hvilke kunder dreier det seg om?

– Det er madrasskundene Wonderland og Jensen i første rekke, og slik jeg forstår det har det gått rimelig bra der så langt. Det er høstferie denne uka slik at de store møbelkundene har en lavere aktivitet nå. Men det er viktig for oss å komme i drift igjen neste uke, sier Søvik.

Han kan fortelle at det ikke er noen produksjon i fabrikken nå og derfor er også ti personer midlertidig permittert.

– Disse vil bli tatt inn igjen etter behov, og det skjer allerede i dag. De andre jobber med å følge opp arbeidet i fabrikken.

– Hvordan rammer dette økonomisk?

– Der har vi heller ikke oversikten ennå. Det er omfattende materielle skader, men det blir i stor grad en forsikringssak. Det er imidlertid en omfattende opprydningsaksjon, så det arbeidet vil jo koste oss litt.

– Vet dere årsaka til lekkasjen?

– Ja, det var en komponent eller bryter om du vil, som ved et uhell ble aktivert, som ikke skulle ha vært aktivert. Operasjonen som ble gjort, var riktig gjort, men det er en svakhet i konstruksjonen eller måten det er lagt opp på, som gjør at dette kunne skje. Vi vil gå igjennom anlegget og sørge for at dette ikke kan skje igjen, forsikrer Søvik.