I Kamsvegen på Åndalsnes jobbes det på spreng med renovering av presteboligen. Arbeidet skal være ferdig til 1. august da prost Erling Nevland flytter inn med familien.

Prestegardsinspektør Knut Berg i Opplysningsvesenets Fond (OVF) forteller til Åndalsnes Avis at oppussingen på Åndalsnes er omfattende og er budsjettert med en million kroner. Det innebærer nytt kjøkken, tetting av vinduer og full utskifting av overflate innvendig.

- Vi gjør et løft for å få modernisert denne boligen, sier Berg som har ansvaret for slike boliger i Møre og Nidaros bispedømmer.

– Boplikten opphører 1. september. vil det få konsekvenser?

– Det er ingen planer for salg på Åndalsnes, men i Isfjorden blir nok boligen lagt ut for salg. Det er ikke noe som tyder på at verken bispedømmet eller OVF vil få bruk for den boligen.

– Hva som prosten på Åndalsnes ønsker å kjøpe denne boligen?

– Det blir en sak vi må vurdere og ta stilling til om en slik henvendelse kommer og det må tas opp med bispedømmekontoret. Så langt har vi ingen planer om det og den blir ikke solgt så lenge prosten ønsker å bo der, sier Knut Berg.

Han legger til slutt til at renoveringsarbeidet utføres av Inge Kolås AS fra Ørsta. OVF har en rammeavtale med dette firmaet som har spesialisert seg på renovering av eldre boliger.