Fra og med mandag og i to uker framover skal det gjøres arkeologiske registreringer på flere steder i Romsdalen. Ved hjelp av en georadar - et ekkolodd på land - skal to ansatte fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning scanne 300 mål dyrka mark, både der det tidligere er gjort arkeologiske registrerringer, i tillegg til nye områder.

- De skal se og kartelegge tidligere aktivitet. De mest aktuelle områdene er Marstein øvre (på platået på Marstein), Flatmark og Horgheim, sier Gisle Fossen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen, som planlegger jobben, har sendt ut brev til grunneierne om undersøkelsene.

- De blir å kjøre traktoren rundt om på markene. Jobben blir gjort på ei tid av året, mellom snøsmeltinga og før det gror til, slik at en gjør minst mulig skade, sier Fossen.

Planleggingsleder Rolf Arne Hamre til venstre og Gisle Fossen til høgre Foto: Statens vegvesen