En delegasjon på tre personer fra beredskapsgruppa i Rauma, var tirsdag i Oslo for å gjennomføre to møter. Det ene med departementet og statsråd Tord Lien. Det andre med ledelsen i NVE.

– Begge møtene var positive og det viktigste svaret vi fikk er at verken NVE eller Staten vil  innløse de berørte eiendommene med den gode overvåkingen som er på plass i dag, sier Lars Olav Hustad.

Han legger til at evakuering dermed fortsatt er løsningen når situasjonen tilspisser seg.

– Vi fikk også skryt for det vi har gjort og den måten vi har løst utfordringene på, sier Hustad på telefonen fra Oslo.

– Dessuten tok vi opp spørsmålet med jernbanen og stopp i godstrafikken. Det skal nå bli en tettere dialog mellom geologer, politiet og Jernbaneverket slik at godstrafikken ikke stoppes umiddelbart. God overvåking gjør at det skal være mulig å se an situasjonen lenger når det gjelder godstogtrafikken, sier Hustad.