Den 25. september i fjor skjedde et rørgatebrudd på det nye kraftverket på Herje.

All kraftproduksjon opphørte umiddelbart og store mender slam utgjorde en fare for genbanken på Herje. Nå har endelig Rauma Energi fått en framdriftsplan for å sette anlegget i produksjon på nytt.

– Vi har fått en konklusjon når det gjelder årsaka og den er tredelt, sier Vee Midtun og forklarer: For korte ender eller rørstykker er skjøtt inn. Her har det blitt vinklinger som har ført til for store belastninger og det er trolig brukt muffer som ikke har holdt mål.

– Men vi har gjort dette i henhold til vår konsulent som er Multiconsult. De er vår fagansvarlig her, sier Midtun.

Han legger til at hele rørledningen nå er inspisert innenfra blant annet for å vurdere om fem andre skjøter av samme sort også må skiftes.

– Dette tar tid. Hvordan ser tidsplana ut framover?

– Vi har kommet i en annen fase og har fått en tidsplan. En rapport med tilrådinger skal være rundt hjørnet. Det ser ut til at vi kan være i drift igjen til våren.

– Hvor stort produksjonstap snakker vi om?

– Det kan vi regne ut. Det kan bli snakk om å kreve kompensasjon fra underleverandører. Det har vært et langt og svært kjedelig avbrudd og det har påført oss mye ekstra arbeid. Det står også igjen mye arbeid i forhold til ansvarsspørsmålet her, sier Alf Vee Midtun.