Mandag skal mørebenken på Stortinget besøke Setnesmoen og HV11. Bakgrunnen er at forsvarssjefen ønsker å legge ned HV11.

Flere politikere har tatt til orde for å kjempe for Setnesmoen, og det blir trolig lange debatter før Stortinget skal ta sin avgjørelse om forvarets framtid neste vår.

- Mørebenken ønsker best mulig informasjon omvirksomheten til HV11 og den betydning heimevernet har for vårforsvarsevne og den sivile beredskapen. Derfor er det viktig foross å besøke Setnesmoen og møte de som jobber med dette hver dag, forteller Helge Orten, som er leder av Mørebenken.