Bekymringsmeldingene går ut på at foreldre, altfor seint, får informasjon om deres barn har kommet inn på neste års opptak eller ikke.

Kun et par dager før skolen skal begynne, har de fått beskjed. Det mener mange er altfor dårlig, og flere foreldre stiller spørsmål om det er på tide å ta en titt på organiseringen av Kulturskolen.

– Vi er kjent med problemet. I år har vi hatt en utfordring i forhold til et helt nytt datasystem som det tar litt tid å sette seg inn i. Der har vi en jobb å gjøre, bekrefter Øystein Valde, kultursjef i kommunen.

– Ifølge foreldrene er dette en frustrasjon som har gått over flere år.

– Da er de flinkere til å komme til avisa enn til oss. Dette har ikke jeg hørt noe om før i år, sier Valde og oppfordrer foreldre som har noe på hjertet, komme til han og si ifra.

– Er det noen planer om å gjøre noe med organiseringen av skolen?

– Nei, det er det ikke, sier Valde.

- Får beskjed

Administrator for Kulturskolen, Torkil Klami, har også fått høre om frustrasjonen, men mener selv at problemet er litt overdrevet.

– Det var ett år kommunikasjonen sviktet, men hittil har alle fått beskjed før skolestart. Man må huske at vi er underbemannet og har kun en halv stilling i administrasjonen. Sammenlignet med nabokommuner som har opptil 3 ansatte i ledelsen, viser det jo litt av problemet, sier Klami.

Nytt system

Han har god tro på det nye datasystemet som nå er under utvikling, og vil gjerne fortelle om den ekstraservicen de tross alt gir elever og foresatte.

– Jeg reiser rundt og møter elever og foreldre for å avtale en timeplan. Det er slik vi gjør det her. Det er tidkrevende og da må man tåle at beskjeder kom litt sent, mener Klami som fra høsten av vil innføre en ny inntaksordning.

– Når det blir ledige plasser i løpet av året, fyller vi opp kontinuerlig med elever. Det vil med andre ord ikke bli kun ett opptak i året. Da blir det enklere å administrere og så slipper vi denne frustrasjonen, sier han.

– Så det er ingen planer om å utvide med flere stillinger?

– Nei, ikke for øyeblikket. Kulturskolen er i seg selv er ganske kostbar, og det må jo hele tiden spares penger, sier Klami.