Virke venter julehandel for 3,7 milliarder kroner i dag