Et prosjekt som for bare noen år siden ble antydet å koste noen millioner kroner, har nå fått et kostnadsoverslag på 33 millioner, 2012-kroner. På grunn av funn fra "gamle dager" har de måttet flytte prosjektet. I stedet for ei ny bru og oppjustering av den andre vil det nye prosjektet nå bestå av to nye bruer for både den ordinære trafikken og for de mjuke trafikantene – fire små og større til sammen.

Som tidligere omskrevet er bruene i Hjelvika; like ved kryssene mellom E-136 og kommunevegene mot Hjelviksvingene og Vikåsen/Talberg, et ulykkespunkt. En rekke ulykker/uhell har skjedd i tilknytning til bruene. Årsakene har som regel vært ekstra glatt vegbane – noe som skyldes kombinasjonen kald trekk fra fjellet og fuktighet fra elva. I tillegg er vegbanen i området smalere – og vegen har en litt "trassig" kurvatur. For dem som bor i området har det vært lite hyggelig å bevege seg langs med vegen.

Bort

Men nå skal ulykkespunktet bort. Til sommeren blir vegprosjektet med nye bruer og en utbedring av 500 meter europaveg utlyst på anbud.

– Vi regner med at prosjektet skal være ferdig neste høst, sier Hallgeir Brudeseth som er leder også for dette vegprosjektet.

Prosjektet innebærer ny gangveg mellom kommunevegen mot Vikåsen og fram til den første bebyggelsen vest for bruene. Dette er en gangveg som vil bli opparbeidet på øversida av den nye europavegen.

– Hvordan skal trafikken avvikles i forbindelse med vegarbeidet?

– Under arbeidet vil det bli en innsnevring av vegbanen. Vi håper å unngå lysregulering ettersom den måten å regulere på genererer opphopning av trafikken. Løsningen kan bli å etablere ventelommer og skilting, sier Brudeseth.