– Dette er en god nyhet, men vi kan ikke hvile på laurbærene, sier Oddbjørn Wærås.

Som ordfører var han i mars i Oslo for å tale Raumabanens sak overfor blant andre Knut Arild Hareide, leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Staten er akterutseilt i sine bevilgninger. Vi vet at det er mange som velger transport langs veg i dag, ikke fordi de vil, men fordi tilbudet med tog ikke er godt nok, fortsetter Wærås.

– Kundene fortsetter

Mandag slapp CargoNet nyheten om at de fortsetter tilbudet med ett godstog om dagen på Raumabanen. På nyåret endret de rutene for å spare ressurser.

– Det var ei prøveordning for å se om det var noe kundene ville bruke. Og det ser vi at de gjør. Vi har nå konkludert med at vi vil fortsette over sommeren med den samme driften vi har i dag, sier direktør for strategi og informasjon i CargoNet, Bjarne Wist.

– Til over sommeren?

– Vi har hele tiden ei løpende vurdering av tilbudet, sier Wist og peker på en bransje med krevende økonomi.

I tillegg til tilstrekkelig belegg er det også helt andre faktorer som spiller inn, ifølge direktøren.

– Vi har for eksempel tapt store beløp på at Dovrebanen var stengt i flere måneder. Det betyr mindre penger til marginale strekninger som Raumabanen er, fortsetter han.

Ifølge Wist har CargoNet vært i nær dialog med kundene. De har måttet justere seg etter de nye rutene, som i praksis er et dårligere tilbud for mange.

Politisk trøkk

Wist mener det politiske engasjementet ikke har vært avgjørende for vurderingen om å fortsette på Raumabanen, men sier at de er i dialog med Samferdselsdepartementet om støtteordninger.

– Inntil vedlikehold og utbedring av infrastrukturen på jerbanenettet er utbedret, blir det viktig for oss å få på plass ei ordning med økonomisk støtte, forklarer han.

–Andre kampen på få år

Arne Steffen Lillehagen er enig med Wærås i at dette ikke er en endelig seier.

– Dette er andre gangen på få år jeg har vært med å kjempe for godstrafikken på Raumabanen, og jeg blir ikke overrasket om det blir en ny kamp om et par år, sier han.

Venstre-politikeren har stått i bresjen for å tale Raumabanens sak. Han mener ringvirkningene om godstrafikken blir borte, blir massive for næringslivet i Rauma.

– Jeg tror helheten av mange aktører som har engasjert seg i saka, har hatt en viss innflytelse på avgjørelsen til CargoNet. Men vi jobber langsiktig, for det er rammebetingelsene for gods på bane som må endres, poengterer han.