– Vi skal alle bo privat og jeg merker at de både gruer seg og gleder seg, forteller faglærer Line Horn Torp. Hun er faglig ansvarlig for turen som er ledd to i et utvekslingsprosjekt som skolene på Åndalsnes og i Hildburghausen har fått til blant annet ved hjelp av midler fra EU.

Og turen starter altså fra Åndalsnes med tog i dag. Deretter blir det fly fra Oslo til Frankfurt før tre timer i buss venter fram til bestemmelsesstedet.

– Det er klart de skal lære og praktisere tysk, men dette er mye mer enn bare det, sier Line Horn Torp og legger til at hun ikke kan pålegge elevene å praktisere språket. Hun regner med at mye kommunikasjon vil foregå på engelsk som er felles andrespråk for alle.

For Line mer at språk bare er en ting. En slik utveksling handler også om dannelse, om kultur og om forståelse.

– Det handler om å lære seg at ting ikke er akkurat slik som vi er vant til her i landet. Regler er annerledes og skolesystemet er ikke minst annerledes. Det skal vi lære av, og vi skal lære at folk i Tyskland ikke omgås hverandre akkurat som i Norge. Det er for eksempel ikke lov med joggebukse på skolen. Heller ikke tyggis. En slik reise handler derfor også om respekt for og forståelse for at andre gjør en del ting på en annen måte, sier Horn Torp som reiser til Tyskland sammen med rektor Trygve Brunvoll og Reidulf Dyrkorn fra skolen.

Og bruken av digitale medier og hjelpemidler blir en viktig del av oppholdet i Tyskland. Elevene har fått definerte arbeidsoppgaver der de skal sammenlikne bruken og læringsmetoder i skolen i Tyskland og Norge.