– Vi lykkes med mye, men her har vi en stor utfordring