Flere kontroller: – Ber alle bidra til trafikksikkerheten