Rauma sterkt representert på årets fylkesfestival

foto