Fylkeskommunen etterlyser kandidater til fylkesprisen "Årets bedrift 2015".

Dette er en pris som deles ut hvert år, og skal motivere og inspirere næringslivet i fylket til innsats for samfunnet.

- Vi har et spennende næringsliv i Møre og Romsdal, med mange gode bedrifter. I disse tider er det særs viktig å løfte dem fram, sier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

I 2011 vant Raumabedriften Arvid Gjerde AS prisen.

Alle bransjer

Prisen skal gå til en bedrift som har utmerket seg på en eller flere måter, og kandidatene kan komme fra alle bransjer.

- Ved tildeling legges det vekt på bedriftens bedriftsøkonomisk vurdering, bedriftens rolle i regional næringsutvikling, bedriftens miljøprofil og bedriftens organisasjon.

I fjor var det I.P. Huse AS fra Sandøy som vant prisen.

Fristen for å sende inn forslag er 2. februar, og prisen deles ut under fylkestinget i april.