Det er viktig at piloter kan se høgspentlinja godt i all slags vær. Derfor driver nå Statnett og monterer flymarkører på linja oppover fjellsida i Isfjorden.

Med seg har de også et helikopter.

- Nå driver vi og flyr ut utstyr og mannskap, forklarer Steffen Myrvold, som er sikkerhetsleder for prosjektet.

De skal være ferdig med arbeidet fredag.

Flymarkørene som henges opp ser ut som oransje ballonger med gule detaljer.

- Et pågående arbeid

Martha Hagerup Nilson, pressekontakt i Statnett region midt forteller at de skifter ut og setter opp nye flymarkører over hele landet.

- Denne linja har ikke vært merkepliktig før nå, men nå har Luftfartstilsynet kommet med nye regler. Det er flere spenn i området som vi også skal merke i tida som kommer, sier hun.