Regiondirektør Marit Elin Eide i IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) oppfordrer nå Rauma kommune til å vise handlekraft når det gjelder mottak av flyktninger.

Hun nøler ikke med å plassere Rauma på bunnen blant kommunene i Møre og Romsdal.

– Det er noen få kommuner i fylket som har sagt nei. Rauma har ikke sagt nei. Men når Rauma ennå ikke har mottatt flyktninger, er det jevngodt med å si nei. Rauma er ikke med på det krafttaket som det nå oppfordrer til, sier Marit Elin Eide som er regiondirektør for Midt-Norge.

Flere år

Og statistikken er klar. Rauma fikk en forsiktig anmodning fra UDI i 2012 om å ta imot fem flyktninger. I 2013 ble det anmodet om 15, i 2014 om 15 og i 2015 om 15. I tillegg kommer fire ekstra om målet om å tømme mottakene skal lykkes. Til sammen er dette 54 flyktninger og så langt har altså Rauma ikke bosatt en eneste flyktning.

– Fordelingen på kommunene er basert på folketall og erfaring med integrering, sier Eide.

Hun legger til at 5.550 flyktninger sitter i mottak i dag og at mange kommuner ikke tar anmodningene om mottak på alvor.

– Hva er det Rauma ikke gjør?

– I Rauma har de, etter det vi erfarer, hengt seg opp i en ensidig fokus på å bygge nytt. Vi stiller ingen krav om at det skal være nye boliger. Heller tvert om. Det er mange ulike muligheter både når det gjelder å kjøpe brukt og å leie i det private markedet. Når staten anmoder kommunene om å bosette, er det fordi det er et mål at de som har fått opphold i Norge skal bosetes så raskt som mulig. Da ønsker vi ikke å vente i årevis. Når noen kommuner ikke responderer positivt, så blir folk sittende enda lenger i mottak, og det er betydelige samfunnsøkonomiske og individuelle kostnader ved lang ventetid. Rauma kan lære av andre kommuner som er som foregangskommuner å regne.

– I tillegg vil IMDi selvfølgelig være på tilbudssida med veiledning og kompetanseoverføring. Tenk nytt, finn løsninger og la det gå raskere, er oppfordringen fra regiondirektøren som legger til at Rauma har forutsetningene som bør være der for å ta del i dette arbeidet, mener regiondirektøren.

– Mange kommuner svinger seg nå rundt, særlig etter den siste anmodningen fra statsråden som ble sendt ut i slutten av april. Statsråden ønsker svar innen 27. mai og vi oppfordrer til at forespørselen blir politisk realitetsbehandlet innen den tid, sier Marit Elin Eide.