Du må påregne betydelige trafikkforstyrrelser mellom Åndalsnes og Åfarnes til sommeren. Fylkeskommunen har vedtatt et program med en kostnad på 50 millioner kroner til 100 ulike prosjekt i fylket dette året. Ett prosjekt er området vi lokalt kaller Bjørga mellom Skorgen og Torvik.

– Det er sviktende bæreevne som er bakgrunnen for dette arbeidet. Dette er en veg som er laget for en helt annen tid og ikke har den bæreevnen som vi treng i dag, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen. Han forteller at når det først skal gjøres et tiltak i et område for å utbedre bæreevnen på strekninga, blir det forsøkt å gjøre andre tiltak på samme tid. Det kan dreie seg om bytte av stikkrenner, fjerning av skog eller andre sikringstiltak.

Langt bedre veg

– Det betyr at den aktuell strekning skal framstå som en langt bedre veg, men ikke en ny veg, sier Tønnesen. Han forteller at detaljplanen for den aktuelle strekninga sluttføres i disse dager.

– Innebærer dette for eksempel og fjerning av krappe kurver for eksempel?

– Det kan også være mindre tiltak i så måte, men ikke omfattende utbedringer i form av å fjerne svinger helt.

– Deler av denne vegen er fundamentert på gammel steinmur. Gjør dere noe med slike ting?

– Det er ting vi gjør hele tida og som sikkert ikke blir lagt merke til. Den type ting mener jeg at vi har god kontroll på.

– Vil dette anleggsarbeidet føre til store trafikkhindringer?

– Alle slike anlegg vil føre til en betydelig anleggstrafikk blant annet. Og det vil bli nedsatt hastighet i området over en ganske lang strekning. Vi er opptatt av at folk respekterer slike fartsbegrensninger. Alt dette har med sikkerhet å gjøre både for trafikanter og ikke minst for folk som jobber der, sier Tønnesen.

– Det ble bråstopp i utbedringen i Hamreura, på samme vegen, på grunn av for lite penger for noen få år siden. Noen vil kanskje reagere på at dere i ikke forsetter og fullfører arbeidet der?

– Dette er penger som skal brukes til å øke bæreevnen og er øremerket til det. Men vi har et veldig ønske om å få gjort trinn 2 i Hamreura.

– Når kan det komme til å skje?

– Det har vi i alle fall ikke finansiering til i dag, sier Ole Jan Tønnesen.