Arbeidet med å sikre vegen i Hamreura, mot at deler av vegbanen skal skli ut, er i gang. Det vil si at arbeidet med å rydde bort skogen er i gang. Vegvesenet jobber på spreng med å få prosjektert den nye veglinja og det innebærer å skyte seg inn i fjellet. Dette bekrefter prosjektleder Arild Vikan i Vegvesenet. Vikan forteller også at området får en sideeffekt i og med at massen som skytes ut skal legges i skråninga mot sjøen.

– Vi kommer til å ta en strekning på rundt 250 meter, sier Vikan, men kaller likevel prosjektet som gjøres nå, for en minimumsløsning i forhold til utbedring som hadde vært ønskelig på stedet. Tiltaket skal opp til politisk godkjenning i september.

Nattarbeid

Vikan forteller videre at utbedringen vil komme til å føre til ulemper for trafikkantene i området. Storparten av sprengningsarbeidet vil derfor bli gjort om natta da trafikken er minst. Dette for å unngå at så mange skal bli påvirket av trafikkhindringene.

– Vi står midt oppe i dette nå. Vi er i dialog med berørte parter som kommunen, naboer, FRAM og interesseorganisasjoner og vi jobber med ei plan for god informasjon og skilting. Vi kommer også til å gå ut med informasjon gjennom pressa, sier Vikan.

– Kan trafikken legges om?

– Det er en del av utfordringen med dette prosjektet. Det er smalt på stedet og ingen muligheter for omkjøring. Men vi håper vi skal kunne gjennomføre dette uten for store ulemper.

– Har dere beregnet kostnaden for prosjektet?

– Vi har et grovt estimat på mellom seks og åtte millioner kroner og og er i dialog med Veidekke som er entreprenør på stedet fra 1. september. Målet er å komme i gang med dette arbeidet i løpet av september slik at vi blir ferdig i god tid før vinteren setter inn, sier Arild Vikan.

Så langt har mye skog blitt hogd ned mot sjøen og blitt dratt fram til vegkanten. Foto: Arnt Øyvind Siem