Reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke jubler. Og jubelen skyldes flere faktorer. Interessen for Åndalsnes cruisehavn, som er en del av Molde og Romsdal havn, er i ferd med å nå helt nye høgder, og allerede nå er det meldt anløp i løpet av sommeren 2011 som betyr en gjesteøkning på hele 40 prosent i forhold til 2010.

I fjor hadde vi 34 skipsanløp og rundt 45. 000 passasjerer. Så langt i år det anmeldt 37 skip, men disse har hele 65.000 passasjerer. Trenden er større og større skip, sier Hilde Gråberg Bakke og viser til at de store skipene som har vært på besøk tidligere kommer tilbake.

– Det vitner om at de er tilfreds med det produktet vi har å tilby, sier reiselivssjefen. Hun kan også fortelle at trenden fortsetter inn i 2012. Allerede nå er det booket inn 35 anløp for 2012 og dette er i stor grad store skip med mange passasjerer ombord. Det eksakte passasjertallet er derimot ennå ikke kjent.

Flytter salget

Og før å styrke salget mot cruisemarkedet flyttes nå salgsansvaret fra Molde og til Åndalsnes og til Hilde Gråberg Bakke personlig. Dette salgsansvaret var tidligere lagt til Åndalsnes da reiselivssekretær Helga Grindvik var ansatt på Åndalsnes. Da hun sluttet ble det lagt til Molde.

– Siden cruisesamarbeidet i Molde og Romsdal havn ble opprettet i 2003 har vi hatt seks ulike personer som har hatt ansvaret for salget overfor cruisemarkedet. Vi flytter dette nå til Åndalsnes fordi jeg ikke har tenkt å bli borte. Kjente ansikt og et etablert nettverk er en av de viktigste suksessfaktorene i dette arbeidet, forteller Gråberg Bakke og røper med det at i cruisemarkedet handler det faktisk om ganske få personer med veldig stor makt.

– Så stor utskifting av folk har vært en betydelig svakhet?

– Ja, det er det liten tvil om. Det arrangeres messer gjennom hele året og her handler det om god kjennskap til markedet og å knytte viktige kontakter, sier reiselivssjefen som om kort tid reiser til Miami i USA nettopp for å lære mer om salg mot verdens cruisemarked.

– At du får ansvaret og at det nå ligger her på Åndalsnes, betyr det en fordel for Åndalsnes framfor Molde?

– Vi har to havner og jeg vil jobbe for flere anløp på begge steder.

– Hva er det som gjør Åndalsnes/Molde så attraktiv?

– Vi er to havner som kan anløpes for en havneavgift og vi har store attraksjoner i begge havner. Vi har stor kapasitet på utflukter og vi jobber med å bli enda bedre på aktiviteter og tilrettelegging for aktiviteter. Vi ser blant annet av flere skip nå har sykler ombord for at passasjerene skal kunne være aktive når de er i land. Det handler nå om å tenke nytt, sier Hilde Gråberg Bakke.

– Hva tenker du helt konkret på da?

– For eksempel som vil jeg jobbe for å få til "over-night"-opphold i havnene våre. Det kan gi nye og spennende muligheter, sier reiselivssjefen til slutt.