Dette bekrefter geolog i NVE region vest, Jaran Wasrud.

Samtidig bekrefter han også at de foreløpige undersøkelsene som ble gjort etter at skredet gikk ikke indikerer noen overhengende fare for området.

– Hele Åndalsnes

Det var 7. juli i fjor at flere tusen kubikkmeter med masse raste ut og fjernet rundt fem mål med beitemark på garden til Roe Setnes.

Størsteparten av massen rant ut i fjorden, som var grå i flere uker. Hele, til dels store torvlag med trær oppå, flyttet seg mange meter nedover. Siden skredet gikk har området vært stabilt og gradvis tørket ut.

– Hele Åndalsnes-området er egentlig fullt av slike lommer med finkornet masse. Så det er sånn sett ikke noe nytt, sier Wasrud.

– Lite skred

Han har bestilt en grundigere undersøkelse av området, etter at det ble gjort umiddelbare og foreløpige prøveboringer i fjor.

– Når blir området undersøkt?

– Det er vanskelig å love noe. Kapasiteten på denne type oppdrag er sprengt. Men jeg vil tro i løpet av året.

– Men ikke noen krise altså?

– Nei, de foreløpige boringene bekreftet egentlig det vi trodde, så det er ikke veldig faretruende. Men vi skal finne ut mer om området. Det var mest av det vi kaller tørrskorpe som raste ut, men med kvikkleire og finkornet masse under. Til å være et kvikkleireskred betegner vi det som lite, sier Wasrud.

Tre år

Grunneier Roe Setnes har på sin side planlagt å bruke tre år på å ordne opp.

I etterkant av skredet var det knapt nok mulig å ta seg inn i området, fordi det var for bløtt.

Men etterhvert kom en entreprenør til med ei gravemaskin og fikk grøftet opp igjen et leie for bekken som renner gjennom krateret.

I sommer starter Setnes på trinn to, som går ut på å ta ned kantene i krateret og forbedre forholdene ytterligere.

– Neste år tar jeg sikte på å jevne til hele området, forklarer han.

Så faren

Allerede 27. august 2010 meldte Setnes fra i brevs form om utvasking av leirmasse i bekkeleiet (i Reitagrova) på garden Reitan på Veblungsnes.

Året etter gikk altså skredet, og det ble mer omfattende enn Setnes hadde fryktet. Nå er han spent på den endelige rapporten med status for området. Ikke minst ønsker han svar på hvor mye kvikkleire det er i området, og om dette i så fall representerer noen fare for bebyggelsen lengre ned.

Kvikkleire. Et om lag fem mål stor område med beitemark forsvant for Roe Setnes, da kvikkleireraset gikk i fjor. Mesteparten av massen rant ut i fjorden.
Rasert. Denne brua gikk over bekken som renner gjennom området. Roe Setnes regner med å bruke tre år på å stabilisere og få rasområdet i brukbar stand igjen.