Dette sa ordfører Lars Olav Hustad i kommunestyret tirsdag ettermiddag. Utsagnet grunngir på mange måter også svar på hvorfor kommunen har gått inn med kjøp av leiligheter i bygget. Politikerne gir sin støtte til å etablere omsorgsleiligheter i Kvartal 1 nettopp med bakgrunn i viktigheten denne utbygginga har for et levende sentrum.

– En kreativ måte å drive fødselshjelp på, sa Eirik Hoem i sitt innlegg.

I likhet med andre politikere roste han kommuneadministrasjonen for godt håndtverk i arbeidet med å tilpasse etablering av omsorgsleiligheter i prosjektet uten at det vil koste kommunen så mange kronene. Slik leilighetskjøpet er "utformet", er det staten som vil gå inn med kjøpesummen på 23,2 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Se til...

Eirik Hoem uttrykte tristhet over den utviklinga; eller manglende utvikling, som er i sentrum av Åndalsnes.

– Se til sentrum av Vestnes, se til Brattvåg, sa Hoem.

I sentrum av Vestnes bygger man ut butikker, etablerer butikksenter og bygger ut leilighetsbygg over en lav sko.

– I Brattvåg investeres det 170 millioner kroner i nye prosjekt, sa Hoem.

Frist ut året

I tillegg til de punktene som ble vedtatt i formannskapet, valgte kommunestyret å henge på en tidsfrist for byggestart – det etter forslag fra Parley Augustsson. Fristen utbygger har for å realisere byggeprosjektet er satt til 31. desember i år. Er det ikke besluttet å bygge ut innen denne datoen, vil kommunen kunne trekke seg fra kjøpet av leiligheter tiltenkt rollen som boenheter for personer med behov for omsorgsleiligheter – uten heldøgns pleie.

Torbjørn Rødstøl tok til orde for at dette har vært en både krevende og komplisert sak for kommunen. Han delte ut ros til administrasjonen for måten de har løst oppgaven på.

– Men jeg er enig i at kommunen strekker seg langt i denne saka, sa Rødstøl.

Raske avgjørelser

Gudrun Herje Langseth uttrykte også enighet til at kommunen har strukket seg langt – også at kommunen har arbeidet kjapt med å få sin del av prosjektet på plass.

– For meg er det derimot ergerlig at arbeidet med etablering av omsorgsleiligheter på Åfarnes ikke har gått like fort. Det har tvert imot tatt for lang tid, sa Sp-representanten.

Arne Hoem poengterte også at kommunen har jobbet raskt i denne saka.

– Men nå er det andre som må ta raske avgjørelser. For ennå er det ikke sikkert at båten bærer, sa Hoem.

Kommunen kjøper 9 omsorgsleiligheter med tilleggsarealer i det planlagte Kvartal 1. Totalrammen for prosjektet er satt til 23,2 millioner kroner med moms.

Finansieringen skjer ved låneopptak og med det også en justering av økonomiplanen. Tilskuddet fra Husbanken legges også inn i den samme planen og de vil gå til nedbetaling av det nevnte lånet som forhåpentligvis vil gå ut i null. Planor AS får frist til 31. desember med å starte utbyggingsprosessen i sentrum av Åndalsnes.

Viktig. Ordfører Lars Olav Hustad mener en utbygging av Kvartal 1 er så viktig at en tilfredsstillende utvikling av sentrum står og faller med dette utbyggingsprosjektet.