Vegen over Trollstigen ble i år åpna først 28. mai, åtte dager senere enn i fjor. Derfor er antall besøkende over turistmagneten totalt sett noe lavere så langt i forhold til i fjor.

Harry Berg i Statens vegvesen har ut tallene fram til 4. juli. Disse viser totalt 177.364 besøkende over Trollstigen i 2010 mot 185.367 besøkende til og med uke 26 i fjor.

Gode tall

De tre første ukene i juni var besøket i Trollstigen noe lavere enn for samme periode i fjor. Men i uka 25 snudde det og i uke 26 (slutten av juni, begynnelsen av juli) var det meget gode besøkstall. Vi må helt tilbake til 1995 for å finne bedre besøk den uka.

Statens vegvesen har ført statistikk på besøket i Trollstigen siden 1992, etter sammel "mal". De har fordeling på 95 prosent personbiler og 4,5 prosent busser. De regner videre 40 personer per buss og tre personer per bil i sitt tallmateriale. Trafikken blir automatisk målt på Soggebergeti retning Isterdalen, like etter krysset som kommer fra Sogge og Brønnsletten.

Brorparten av besøket i Trollstigen skjer nå i juli. De holder seg på et høgt nivå fram til midten av august, da dabber det vesentlig av. Det blir derfor spennende å se hvordan tallene er når de kommer neste gang. Trolig i slutten av juli eller begynnelsen av august måned.

Antall besøkende over Trollstigen har økt de siste årene. Kanskje fortsetter trenden også i år selv om det er for tidligere å slå fast det før i midten av august måned.