Tomta er fylt ut og et stort hull i bakken er gravd der det skal komme bløtgjødsellager. Marit Heinåli og Øyvind Heinåli-Karlsen står nesten bare og tripper for å få satt i gang byggingen av et stort fjøs som, sammen med det gamle, skal gi plass til nesten 200 dyr.

Og det er kjøttproduksjon det er snakk om. Ammekyr og okseproduksjon. Bondeparet i Isfjorden bygger nå et nytt fjøs som er beregnet til å gi plass til 64 ammekyr. Rundt 120 okser vil til enhver tid være under fôring og i tillegg kommer ganske mange kalver i deler av året.

– Det er selvfølgelig vårt hår at dette skal kunne gi et levebrød til oss begge på sikt, sier Marit Heinåli-Karlsen og forteller at de begge to i dag jobber ca. halv stilling utenom gardsbruket.

Og Øyvind supplerer at det å være bønder i dag er en livsstil. Å kunne få en anstendig timebetaling for arbeidet som legges ned, ja, det ser foreløpig ut til bare å være utopi.

– Så mye vil folk åpenbart ikke betale for maten, sier Marit.

– Er dere ekstra modige eller hva er det som får dere til å satse fire millioner slik dere nå gjør?

– Selvfølgelig har det interesse å gjøre og så har det å gjøre med at jeg er sikker på at vi har behov for denne matproduksjonen også i framtida. Skal dessuten alle den fine dyrkajorda kunne bli holdt ved like, må noen gjøre det, sier Øyvind og forteller at de fram til dags dato har slått på mellom 200 og 250 mål i Isfjorden. Behovet når den nye produksjonen er i gang, vil være mellom 350 og 400 mål.

– Og det er ikke vanskelig å leie jord?

– Det ser nå ut til at vi får avtaler om nok jord til at vi greier oss. Det meste av jorda blir flat og uten at det blir for lange avstander.

– Og nå står dere foran en betydelig egeninnsats for å få det nye fjøset i stand?

– Nei, vi har bestilt nøkkelferdig for å komme i produksjon så raskt som mulig. Vi mener det er riktigere enn å være totalt opptatt med å bygge et par år framover i tid. Vi skal kunne leve midt oppe i dette også, sier paret som med dette blir de største på kjøttproduksjon i hele kommunen.

Nytt fjøs. Marit og Øyvind Heinåli-Karlsen står foran ei storinvestering i nytt fjøs som skal skal romme den største kjøttproduksjonen i hele Rauma.