I dag vil ordfører Torbjørn Rødstøl orientere formannskapet om planene for et nytt asylmottak i sivilforsvarsleiren i Isfjorden. Han vil orientere om henvendelsen han, på vegne av kommunen, har fått fra UDI der det heter at leiren i Isfjorden er en av aktuelle lokaliseringer. Her vil ordføreren også ha med seg og vise til et brev med 26 underskrifter fra det som kalles det nærmeste naboskapet til det eventuelle mottaket. Underskriverene sier i sitt brev at de føler seg tvunget til å si sin mening etter et oppslag i Åndalsnes Avis om sannsynlig mottak i Isfjorden. Det står videre at det på grunn av tidligere erfaringer med asylmottaket ikke ønskes at det skal bli etablert på nytt. Det stilles som grunnlag for underskriftene spørsmål om det finnes et helsevesen som kan ta hånd om et mottak. Det stilles spørsmål om det er politi nok og om det er lærere nok. Videre etterlyses en evalueringsrapport fra det tidligere mottaket og det vises til medieoppslag om at dagens asylsøkere er mer voldelige enn tidligere. Det argumenteres også med at et nytt mottak fører til frihetsberøvelse fordi naboer ikke våger seg ut i naturen alene og at det blir fisket i elva til alle døgnets tider. Argumentrekken avsluttes med at frukt blir stjålet fra hager og at fremmede dukker opp fra intet på trappa eller rundt hushjørnet. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585