Wenaas har overtatt det såkalte Harvoldhuset i sentrum av Åndalsnes. – Vi har kjøpt det gjennom et selskap som heter Bjørn Wold AS, bekrefter Lars Wenaas overfor Åndalsnes Avis. Den nye eieren har nå sendt ut nabovarsel angående riving av bygget. Wenaas presiserer at endelig avgjørelse om at bygget faktisk skal rives ikke er tatt. – Men dersom det blir riving, hva er i så fall planen? – Ikke noe som er bestemt enda. Det skal i utgangspunktet bare rives. – Fordi? – Det ikke ser særlig pent ut. – Det ligger en tanke bak også? – Ikke sånn umiddelbart. Forholdene i sentrum er jo noe usikre. Blant annet avventer vi resultatet av grunnundersøkelsene som gjøres nå. Jeg håper jo at det ikke er så mye dramatikk i dette som det kanskje kan se ut til, sier Wenaas.