Bakgrunnen for at politiet dukket opp i anlegget til Arctic Oysters AS i Vågen på Vågstranda, var at de fikk melding om "mistenkelig" aktivitet i anlegget. De rykket ut, men fant kun to karer som driver med sikring av anlegget mot vinteren. Spenn med blåser senkes under sjøflata, slik at ikke eventuell is skal rive av strekkene som ligger på tvers av brakkvannspollen. I tillegg settes det ut østersyngel fra kummene inne – slik at de på den måten skal kunne stanse de elektrisk drevne pumpene. Tidligere i høst skrev Åndalsnes Avis at eier var på jakt etter ny og frisk kapital. Gammel kapital var oppbrukt. De måtte ha friske tilskudd med penger om anlegget skulle kunne drives videre. Jorun Cornelius, som har vært innleid konsulent i Arctic Oysters AS, sier til Åndalsnes Avis at ny kapital kan være på veg. Selskapet skal ha ambisjoner om å starte opp igjen drifta i tidsrommet februar/mars neste år. Jorun Cornelius poengterer at de to som arbeider i anlegget nå, absolutt ikke driver "mistenkelig virksomhet". Hun reagerer derfor sterkt på at politiet får meldinger som gjør at de rykker ut på den måten som ble gjort sist søndag. – Arbeidet, som nå legges ned, er kun for å sikre anlegget mot vinteren og dermed også fortsatt drift, slår hun fast. Øystein Talberg oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil:911 90213