Fra 1. mai gjelder en ny ordning for reduksjon i betalingen til barnehagene.

Fra da skal ingen husholdninger betale mer enn  6 prosent av inntekta si for en barnehageplass.

- Dette er en ny nasjonal ordning som skal være med å sikre at flere får mulighet til å benytte barnehage for sine barn, skriver Rauma kommune på sine hjemmesider.

Betalingen skal regnes ut i fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Foreldrebetalingen er regulert av maksimalprisen som fra 1.mai 2015 er 2.580,-  kroner pr. måned. Betaling av matpenger kommer i tillegg.