Det er biolog og generalsekretær i Samarbeidsrådet (SABIMA) for biologisk mangfold, Christian Steel, sin klare oppfatning i ei pressemelding fra SABIMA. Han mener hageeiere og andre har et ansvar for å fjerne disse og en rekke andre miljøskadelige arter som fra neste år blir ulovlig å plante ut.

– Fortrenger mangfoldet

– Lupiner og rynkeroser sprer seg ut i norsk natur og fortrenger mangfoldet av arter som naturlig finnes der. Det betyr et fattigere artsmangfold som vi blant annet har merket med færre pollinerende insekter, mener Steel.Med ny forskrift for fremmede arter vil 31 arter, hvorav 30 er planter, fra neste år bli totalforbudt å bruke og omsette.

– Forpliktelse for alle

– Alle bør ta dette som en forpliktelse til å fjerne det de har av disse artene i sin hage og i sitt nærmiljø. Lar man dem stå og spre seg, kan man bryte aktsomhetsplikten i forskriften og bidra til miljøødeleggelser, framholder Steel i pressemeldinga.

Han oppfordrer nå til å røske opp plantene før de har frødd seg altfor mye videre.

– Det er ingen grunn til å vente med å fjerne plantene fra hagen sin til neste år, påpeker Steel.

Ifølge pressemeldinga vil også kommunen vil få forpliktelser til å sikre at fremmede arter ikke sprer seg med hageavfall og løsmasser etter den nye forskriften.

Svartelistet. Lupinen er blant de 30 planteartene som ifølge forskriften blir ulovlig å plante ut. Foto: Foto: SABIMA