De vil  intervjue deg om tilhørighet og veivalg for Rauma i kommunereformen. Innbyggerundersøkelsen er ett av en rekke tiltak som skal være med å danne et godt beslutningsgrunnlag før valget tas, våren 2016.

Oppfordrer til svar

Det skal gjennomføres 600 intervju blant et representativt utvalg av innbyggerne i kommunen over 16 år. Intervjuene fordeles med 200 på Åndalsnes, 150 i Isfjorden, 150 på sørsida og 100 på nordsida. Fordelingen er basert på innbyggertalla i de ulike delene av kommunen.

– Denne undersøkelsen er et viktig tiltak som vil bidra til at kommunestyret får en god indikasjon på hvordan innbyggerne våre ser på kommunereformen. Her vil det blant annet bli stilt spørsmål om hvor folk føler tilhørighet, grenseregulering, naturlige sammenslutninger om det skulle bli sammenslåing, fylkeskommunens fremtid og om det bør gjennomføres en rådgivende folkeavstemning. Jeg vil oppfordre alle som blir kontaktet om å stille opp - det tar cirka 6-7 minutt, sier rådmann Oddbjørn Vassli.

Resultatene skal etter plana presenteres 9. juni. Rauma kommune er den første av i alt fire kommuner i ROR-samarbeidet som gjennomfører en slik undersøkelse. De andre er Molde, Fræna og Eide.

Videre prosess

I løpet av mai skal det gjennomføres en workshop der det legges en plan for prosessen med kommunereform i Rauma fra utredningsprosessen er avslutta 1.7.2015 til vedtak er fattet våren 2016. Saka legges fram for kommunestyret i møte 16. juni.

Rauma har også bestilt tilleggsutredning fra Telemarksforskning for 0-alterantivet– Rauma som fortsatt egen kommune, for levering i mai 2015.

Dette kommer i tillegg til utredningen av alternativene Rauma-Vestnes og ROR kommunene som er regionkommune.

Resultatene fra disse utredningene presenteres på Raumakonferansen 20. mai, der kommunereformen blir hovedtema.

Du kan lese mer om kommunereformen på rauma.kommune.no