Lunheim registrerer at det på Eksportvegen – på E136 forbi Vågstranda og Tresfjordbrua – er lagt opp til at forflyttingshemmete ikke får fritak fra bompengeinnkrevinga. Men i bomringer rundt byer, får den samme gruppen passere fritt.

Når vi kontakter Eksportvegen AS og legger fram problemstillingen, får vi til svar at de har forholdt seg til nasjonale regler: I bomringer får personer med parkeringsbevis for forflytningshemmede passere gratis, mens det på vei-, bro- og tunnelprosjekter ikke gis fritak. Og Eksportvegen er i sistnevnte kategori. Her kan du lese hva Eksportvegen skriver på sine nettsider om fritak.

Svaret fra Eksportvegen beroliger ikke Lunheim:

- Hvorfor skal det være slik at man i storbyer kan kjøre gratis, men på landet kan du plutselig ikke kjøre gratis? Og når elbiler får passere uten å betale, mens forflyttingshemmete ikke får det, så blir det en forskjellsbehandling, mener hun.

Hun understreker at hun ikke snakker på vegne av seg selv ettersom hun i liten eller ingen grad rammes av regelverket. Men for forflyttingshemmete som må passere bommene på Eksportvegen, er dette urettferdig, mener hun.