Raumaværingen, ei kvinne i 20-åra, forklarer råkjøringen med at hun var seint ute for å hente ei venninne på Gardermoen. Kvinna hadde kjørt fra Rauma.

Innrømmer alt

I ei fartsmåling på E6 i Stange, ble hun målt til 154 kilometer i timen i 80-sone. Fartsmålinga var ei gjennomsnittsmåling over ei strekning på cirka ni kilometer. I Romsdal tingrett innrømmer hun å ha kjørt for fort, men i dommen kommer det fram at hun er noe overrasket over hvor høg gjennomsnittshastigheten var.

Flere farlige forbikjøringer

I tillegg erkjenner hun at hun i høg hastighet foretok flere forbikjøringer til tross for at det var dobbel sperrelinje og møtende trafikk. Det var gode kjøreforhold og lite trafikk da fartsovertredelsen skjedde. Kvinna mente straffeforslaget fra politiet var strengt, men retten mener at kvinna har gjort seg skyldig i to meget alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. I skjerpende retning la de også vekt på at hun høsten 2013 ble dømt for å ha kjørt for fort.

Kvinna er dømt til fengsel i 24 dager og mister førerkortet for to år.