De første planene for et vassverk i Måndalen ble etablert i 1959. I 1965 tok de første abonnentene i bruk vann fra Tørla – elva som har sitt utspring i Svartevatnet i grenseområdet mellom Måndalen og Vågstranda.

Fra et inntak der brukerne måtte ta til takke med tørlevannet slik det var; med humus og eventuelle uhumskheter, går det i dag gjennom UV-anlegg og andre filtrerende installasjoner.

Økonomisk sleit vassverket de første åra. Årsaken til det var at abbonnentene ikke ville betale for drikkevatnet. De tok det som en selvfølge. I 1984, for eksempel, var underskuddet på 31.000 kroner – året etter 37.000. Da var årsavgiften 350 kroner for boliger – bare 200 for en med driftsbygning.

Stigning

I dag er årsavgiften for andeler knyttet opp til bolighus 1500 kroner, 2500 kroner for næringsbygg. For fritidsboliger betales det 1300 kroner per andel. Tilkoblingsavgifta er 13.650 kroner. Tørla har gode årlige overskudd.

– Vi har lagt opp til et differensiert avgiftssystem ut fra forbruk. Et næringsbygg kan bestå av flere andeler om forbruket er stort, forklarer Helge Brudeseth.

I driftsbygningen på Raknem har de for eksempel apparatur som hele tiden måler vannforbruket. Den samme måleren kan fortelle at vassverket i fjor "produserte" over 245 millioner liter vann – vann som gikk gjennom UV-strålers rensende effekt – vann som Mattilsynet ikke hadde en eneste anmerkning til.

Hver time renner det 28.000 liter vann gjennom rørsystemene knyttet opp til Tørla vassverk. Hva navnet Tørla betyr, har vi ikke funnet ut av. Men navnet står uansett i sterk kontrast til det å tørrlegge; om nå det skal være bakgrunnen for navnet. Ikke en gang har det vært så lite vann i elva at inntaket har vært tørrlagt.

– Vi har rikelig med vann til hele bygda, slår avtroppende styreleder fast.

Og nesten hele bygda kan i dag nyte godt av produktet fra Tørla vassverk. Per i dag er det deler av Samset, Bruaset – Bø, Venås og Skare som ikke har vann fra vassverket. Beboere på Samset og Bruaset kan få tørlevann om ikke så lenge. Når det gjelder grendene lengst fremme i Måndalen, er det per i dag ingen planer om å forlenge ledningsnettet dit – sagt på en annen måte; utfordringer vil være såpass uoppnåelig både økonomisk og gjennomførlig, at det neppe blir påbegynt.