Den avtroppende rådmannen i Rauma starter i jobben mandag 11. september og er engasjert for tre år i 50 prosents jobb.

– Vi har store forventninger til ham, han er en mann som kan jobbe godt med dette. Men dette er komplekst og et langsiktig arbeid. Man tryller ikke fram nye arbeidsplasser over natta, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik til Åndalsnes Avis.

Veksten kommer andre steder

Guttelvik sier at Møre og Romsdal har langt under gjennomsnittet antall statlige arbeidsplasser sammenliknet med resten av landet.

– Denne gangen hyret vi inn noen utenfra; valget falt på Oddbjørn Vassli, og det passet da han skulle slutte som rådmann. Han ønsket å jobbe for oss 50 prosent i tre år.

– Vi skal gå gjennom hvilke tilbud Møre og Romsdal kan ha og følge med på hva som kan være aktuelt. Dessuten ha kontakt med statlige organisasjoner.

Lyktes med Kristiansund

Guttelvik sier at Møre og Romsdal fylke har lyktes det siste året; politiets lønns- og regnskapssenter ble lagt til Kristiansund med 60–70 årsverk.

Han opplyser at jobben Vassli skal ha ble utlyst som et offentlig innkjøp og at fylkeskommunen hentet inn anbud fra flere. Valget falt til slutt på å kjøpe tjenester av Vassli.

Vassli: – Gleder meg

Oddbjørn Vassli (64) ser fram til å starte opp:

– Dette er et prosjekt som jeg gleder meg til å jobbe med og der en får jobbe med mange dyktige folk, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Vassli til Åndalsnes Avis.

Han er tydelig på at Møre og Romsdal fylke har kommet for dårlig ut sammenliknet med resten av landet:

– Når du sammenlikner innslag av statlige arbeidsplasser, så har vi 4.100 for få statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal. Det griper fylkeskommunen fatt i; nå er det et nytt vindu rundt relokalisering og nylokalisering av statlige arbeidsplasser. Arbeidet med å posisjonere Møre og Romsdal i den forbindelse, bli enig om hvor de skal være i fylket og hvilke vi skal prøve å få tak i til Møre og Romsdal; den jobben skal altså jeg lede i to år.

Første møte med Mørebenken

– Dette er et strategisk prosjekt; vi har allerede hatt første møte med Mørebenken. Det er stor entusiasme rundt at nå er det Møre og Romsdal sin tur.

– De 4.100 arbeidsplassene vi mangler er akkurat like mange arbeidsplasser som Møre og Romsdal mistet i oljekorreksjonen for to år siden.

Vassli opplyser at han de fleste dager skal jobbe fra Rauma.

Vassli har sin siste dag som rådmann tirsdag 5. september. Da overtar Toril Hovdenak.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke