Mandag, to uker før valget, hadde styret i Rauma Bondelag invitert SVs førstekandidat Yvonne Wold og media til møte heime på Høljenes gard hos Anna Berget. Der tok bondelaget for seg SVs program – hva de likte, og hva de var uenige i. Men det er liten tvil om hva bondelaget i Rauma vil:

– SV er blant de mest landbruksvennlige partier, mener nestleder Stig Brøste, og får følge av leder Endre Stener:

– Hvis vi ser på gruppa som ønsker å overta regjeringslokalene, så har SV en politikk som er i godt samsvar med det vi setter pris på i landbruket.

– Vil dere anbefale deres medlemmer å stemme på Yvonne Wold?

– Vi har en lokal representant som vi kanskje kan løfte inn på Stortinget. Hun har en veldig attraktiv landbrukspolitikk, er det nærmeste Stener går i å anbefale medlemmene å stemme SV.

Stig Brøste sier at bondelaget er partipolitisk nøytralt og at bondelaget ikke vil anbefale noen å stemme verken på det ene eller andre partiet.

– Men lokalpatriotisk sett, så vil en stortingsrepresentant fra Rauma vært både flott og artig, sier Brøste.

På spørsmål om de kunne støttet en lokal Frp- eller Høyre-politiker, svarer han:

– Det er veldig avhengig av hva personen står for. Men jeg føler at SV og bondelaget har sammenfallende interesser. Og det er nok større spenn mellom bondelaget og Frp i politikken til at det ville være like åpenbart, sier han.

I møtet klargjorde bondelaget for Wold hva de mente var viktig å jobbe for – og som bondelaget er enig med SV i: Grensevern og mathold, sikre inntektsutvikling i landbruket og å opprettholde velferdsordningene, lov om god handelsskikk, miljøvern og nasjonal sjølbergingspolitikk.

– Men det er noen utfordringer i SV-programmet også, sier Stener og nevner pelsdyroppdrett først, som SV vil forby.

Wold svarte: – Holdningen i SV er at dette er en næring som samfunnet strengt tatt ikke trenger. Sjøl om flertallet har god omsorg for dyra sine, så har det vært altfor mye mislighold i bransjen. Vi vil ikke vente lenger og vil avskaffe pelsdyrnæringen, sier Wold.