Areal- og miljørådgiver Ellen Torsæter Hoff i Statnett forteller at de også tidligere har testet ut bruk av geiter til å holde landskapet nede, men da med tradisjonell inngjerding.

– Det ser ut som det fungerer bra. Geitene beiter ned, og det ser ut som det holder seg nede en stund. Nå vil vi finne ut av hvilke områder dette egner seg for, sier hun.

Statnett har mange mil med linjer hvor vegetasjonen må holdes nede. De ser for seg at særlig i bratte områder vil geitene være til stor hjelp.

– Der vi skal ha begrenset hogst eller det er stor fare for skade hvis geitene stikker av egner det seg nok ikke, forteller Hoff, som legger til at landskapet ellers blir holdt nede med manuell hogst.

– Vi skal gjøre en evaluering på nyåret, og se om vi skal oppskalere bruken av geiter. Det vil være en stor besparelse for oss hvis vi kan hogge sjeldnere. Det vil også være positivt hvis vi kan bruke geiter i stedet for mennesker i områder der mennesker har vanskeligere for å ta seg fram, mener hun