Kommuntestyret vedtok tirsdag at «Rauma kommune inngår forhandlinger med RIR om inntreden i selskapet og med NIR om konsekvenser av oppsigelse av deltakerforholdet»

Vedtaket var enstemmig, og i tråd med Magnhild Vik (Sp) sitt forslag om å legge til «konsekvenser av» i ordlyden fra innstillingen.

– I følge saksutredningen er det «fole svært» å gå til RIR, og ikke så bra å blir værende i NIR. Men jeg tror vi alle er enige om at vi må ha et godt og bredt grunnlag før vi tar avgjørelsen, sier hun.

Stiller åpent i september

Per Vidar Kjølmoen (Ap) støttet innstillingen, men tok et forbehold:

– Vi må vurdere dette på et fritt grunnlag når vi får saken tilbake, sier han.

Arne Hop (KrF) var enig.

– Det skjer mye i renovasjonsbransjen, og det er vanskelig å ta inn over seg det som ligger foran og de konsekvenser. Jeg stiller med et åpent sinn i september, sier han.

– Vanskelig sak

– Slik saken er fremstilt og utgreid, er er det åpenbart for meg at RIR er den riktige retningen å se i, sier Arne Steffen Lillehageb.

Gudrun Herje Langseth (Sp) og Reidar Brude (Frp) var ikke enige:

– Dette er ei vanskelig sak. Det er så mange usikkerhetsmoment, og jeg synes det er merkelig at vi konkluderer med at vi skal gå mot RIR. Vi må ikke bare forhandle om oppsigelse med NIR, vi må forhandle likeverdig med begge de to selskapene, sier Herje Langseth.

– Vi har en ordning som fungerer helt utmerket. Hvorfor rådmannen ønsker å sluttføre med NIR er litt merkelig for meg, sier Brude.

Forhandlingsutvalg

Det ble vedtatt et forhandlingsutvalg som skal jobbe videre med saken. Fra administrasjonen stiller rådmann Toril Hovdenak og avdelingsleder Dag Søvik. Fra politikerne erLars Olav Hustad (H) og Ellinor Torsgård Solheim (Sp) med.

Forhandlingsutvalget har fullmakt til å framforhandle forslag til innskuddsbeløp inntil 4 mill, utløsningssum, overgangsordninger med videre.

Resultat av forhandlingene forelegges kommunestyret for vedtak i september.

– Mer usikkerhet med NIR enn RIR

Rådmannen innstilte til kommunestyret at det skal forhandles med RIR om inntreden i renovasjonsselskapet.

– Renovasjonsordningene og kostnadene for den enkelte abonnent vil, på sikt, være tilnærmet like, uavhengig av hvilket selskap Rauma blir tilknyttet, skriver rådmann Toril Hovdenak i saksutredningens konklusjon, og fortsetter:

– Ulikhetene i de to alternativene er om man allerede nå skal knytte seg til et ettersorteringsanlegg, samt hvordan de to selskapene i dag er organisert. RIR har etablert ensartede løsninger i kommunene og har tatt over totalansvaret for renovasjonen for sine medlemskommuner, mens NIR har en lengre vei å gå i så henseende.

Hun mener ta slik situasjonen framstår per dags dato, er det større usikkerhet knyttet til ei framtidig tilknytning til NIR enn ved en eventuell overgang til RIR.

– Anbefalingen er derfor at kommunen søker samarbeid mot RIR og inngår forhandlinger med de to selskapene med tanke på inntreden i RIR og uttreden fra NIR, konkluderer hun.

Hele saksutredningen kan du lese her.